Pointless Brings progress / SXSW 2019Client: Dentsu Inc.
Executive Creative Director: Yasuharu Sasaki
Executive Creative Director: Mitsushi Abe
Creative Director: Tsudou Honda
Art Director: Yoshinaka Ono
Art Director: Ayaka Okamoto
Copy Writer: Shota Ekuni
Designer: Keita Asaoka
Designer: Makoto Akabane
Designer: Makoto Akabane
Film Director: Ryousuke Sone
Music: Masayuki Noda
Producer: Takuji Okamoto
Producer: Shotaro Matsumoto